Nobel Fizik Ödülü sahipleri listesi

Nobel Fizik Ödülü sahipleri listesi

 

Yıl

Kazanan[A]

Ülke[B]

Açıklama[C]

1901 Wilhelm Conrad Röntgen Almanya “Röntgen ışınlarının (ya da x-ışınları) bulunmasında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı”
1902 Hendrik Lorentz Hollanda “magnetizmanın radyasyon fenomenine etkilerinin bulunmasında gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı.” Bakınız: Zeeman efekti”
Pieter Zeeman Hollanda
1903 Antoine Henri Becquerel Fransa “Doğal radyoaktivitenin bulunmasında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı”
Pierre Curie Fransa “Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon fenomenin üzerine gerçekleştirdikleri beraber araştırmalardan dolayı”
Marie Curie Polonya / Fransa
1904 John William Strutt Birleşik Krallık “Önemli gazların yoğunluklarının bulunmasında ve argon gazının keşfindeki çalışmalarından dolayı”
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Almanya “Katot ışınlarına dair yaptığı çalışmalarından dolayı”
1906 Joseph John Thomson Birleşik Krallık “Gazlardaki elektrik iletiminin dair yaptığı teorik ve pratik çalışlardan dolayı”
1907 Albert Abraham Michelson Amerika Birleşik Devletleri “Optik kesinlik aletleri ve spektroskopik ve meteorolojik araştırmalarına yardımlarından dolayı”
1908 Gabriel Lippmann Fransa “Girişim fenomenine dayanan bir metotla fotografik bir biçimde renkleri yeniden üretmeyi başarmasından dolayı”
1909 Guglielmo Marconi İtalya “Kablosuz telegrafın geliştirilmesine katkılarından dolayı”
Karl Ferdinand Braun Almanya
1910 Johannes Diderik van der Waals Hollanda “Gaz ve sıvı durum denklemi üzerine çalışmalardan dolayı.” Bakınız: Van der Waals kuvveti
1911 Wilhelm Wien Almanya “Isının yayılma kanunları alanındaki bulgularından dolayı”
1912 Nils Gustaf Dalén İsveç “Fenerlerin ve şamandıraların aydınlatılmasında kullanılan gaz akümülatörleri ile beraber kullanılan otamatik regulatörleri bulmasından dolayı”
1913 Heike Kamerlingh-Onnes Hollanda “Maddelerin düşük sıcaklıklardaki özelliklerine dair yaptığı buluşlardan dolayı. Bu buluşlar diğer çoğu şeyin yanı sıra sıvı helyumun üretimini olanaklı kılmıştır”
1914 Max von Laue Almanya “X-ışınlarının kristaller tarafından kırılmasını keşfettiğinden dolayı”
1915 William Henry Bragg Birleşik Krallık “Kristallerin yapılarını x-ışınları yardımıyla analiz etmesindeki çalışmalarından dolayı”
William Lawrence Bragg Birleşik Krallık
1916 Ödül verilmedi
1917 Charles Glover Barkla Birleşik Krallık “Elementlerdeki X-Işını Floresanını bulmasından dolayı”
1918 Max Planck Almanya “Enerji kuantasını bulmasından dolayı fiziğe sağladığı ilerlemelerden dolayı”
1919 Johannes Stark Almanya “Kanal ışınlarındaki Doppler etkisini ve elektrik alanlardaki spektral çizgilerin ayrılmasını bulmasından dolayı”
1920 Charles Edouard Guillaume İsviçre “Nikel çelik alaşımlarındaki anomalileri bularak fizikte hassas ölçüm yapılmasına sağladığı katkılarından dolayı”
1921 Albert Einstein Almanya
İsviçre
“Teorik fiziğe katkılarından ve özel olarak fotoelektrik etkinin ne olduğunu açıklamasından dolayı”
1922 Niels Bohr Danimarka “Atomların yapısına ve yaydığı radyosyona dair yaptığı buluşlardan dolayı”
1923 Robert Andrews Millikan Amerika Birleşik Devletleri “Elektrikteki temel yüke ve fotoelektrik etkiye dair yaptığı çalışmalardan dolayı”
1924 Manne Siegbahn İsveç “X-ışını spektroskopisine dair çalışmalarından ve buluşlarından dolayı”
1925 James Franck Almanya “Elektronun atoma çarpmasını yöneten kurallara dair buluşlarından dolayı”
Gustav Hertz Almanya
1926 Jean Baptiste Perrin Fransa “Maddenin süreksiz yapısına dair çalışmalarından ve özellikle birikim dengesi buluşundan dolayı”
1927 Arthur Holly Compton Amerika Birleşik Devletleri “Kendi adıyla adlandırılmış etkiyi bulmasaından dolayı” Bakınız: Compton etkisi
Charles Thomson Rees Wilson Birleşik Krallık “Elektrik ile yüklenmiş parçacıkların yollarını yoğunlaşmış buharda görülebilir yaptığı metodundan dolayı” Bakınız: buhar odası
1928 Owen Willans Richardson Birleşik Krallık “Termionik fenomenine dair çalışmalarından ve özellikle kendi adına adlandırılan yasayı bulmasından dolayı”
1929 Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie Fransa “Elektronların dalga özelliğini keşfetmesinden dolayı” Bakınız: De Broglie hipotezi
1930 Chandrasekhara Venkata Raman Hindistan “Işığın saçılımı üstüne yaptığı çalışmalarından ve kendi adı verilen etkiyi bulmasından dolayı”
1931 Ödül verilmedi
1932 Werner Heisenberg Almanya “Kuantum mekaniği yaratması ve hidrojenin allotropik formlarının bulunmasına dair çalışmalarından ötürü”
1933 Erwin Schrödinger Avusturya “Atom teorisine dair yeni yaratıcı buluşlarından dolayı”
Paul Dirac Birleşik Krallık
1934 Ödül verilmedi
1935 James Chadwick Birleşik Krallık “Nötron’u keşfetmesinden dolayı”
1936 Victor Francis Hess Avusturya “Kozmik radyasyonu keşfinden dolayı”
Carl David Anderson Amerika Birleşik Devletleri “Pozitron’u keşfetmesinden dolayı”
1937 Clinton Joseph Davisson Amerika Birleşik Devletleri “Deneysel olarak elektronların kristaller tarafından kırınımlarını bulmalarından dolayı Bakınız: dalga-parçacık ikiliği”
George Paget Thomson Birleşik Krallık
1938 Enrico Fermi İtalya “Nötron ışınımından dolayı oluşan yeni radyoaktif elementlerin ve yavaş nötronlar tarafından oluşturulan nükleer tepkimelere dair buluşundan ötürü”
1939 Ernest Lawrence Amerika Birleşik Devletleri “Siklotron’u buluşu ve geliştirmesi ve onunla elde ettiği sonuçlardan, özellikle yapay radyoaktif elementler üzerine olan sonuçlarından dolayı”
1940 Ödül verilmedi
1941 Ödül verilmedi
1942 Ödül verilmedi
1943 Otto Stern Amerika Birleşik Devletleri “Moleküler ışın metoduna yaptığı katkılardan ve protonun manyetik momentini bulmasından dolayı”
1944 Isidor Isaac Rabi Amerika Birleşik Devletleri “Atom çekirdeğindeki magnetik özellikleri kayıt etmek için geliştirdiği rezonans metodundan dolayı”
1945 Wolfgang Pauli Avusturya “Kendi adı da verilen dışlama ilkesini bulmasından dolayı”
1946 Percy Williams Bridgman Amerika Birleşik Devletleri “Bulduğu yüksek basınç üretebilen aygıttan ve yüksek basınç fiziğine dair yaptığı buluşlardan dolayı”
1947 Edward Victor Appleton Birleşik Krallık “Üst atmosfer fiziği üzerine yaptığı araştırmalardan ve özellikle Appleton katmanı denen katmanı keşfinden ötürü”
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Birleşik Krallık “Wilson buhar odası metodu denilen metodu geliştirdiğinden ve bunun sayesinde nükleer fizik ve kozmik radyasyona dair buluşlarından ötürü”
1949 Hideki Yukawa Japonya “Nükleer güçler hakkında yaptığı teorik çalışmalarına dayanarak mezonların olabileceğine dair tahmininden dolayı” Bakınız:Yukawa potansiyeli
1950 Cecil Frank Powell Birleşik Krallık “Nükleer süreçleri incelemek için geliştirdiği fotoğrafik metot ve bu metotla birlikte mezonlara dair buluşlarından ötürü”
1951 John Douglas Cockcroft Birleşik Krallık “Atom çekirdeğinin yapay olarak hızlandırılmış atom parçacıklarıyla dönüştürülmesindeki öncül çalışmalarından ötürü”
Ernest Thomas Sinton Walton İrlanda
1952 Felix Bloch Amerika Birleşik Devletleri “Nükleer manyetik duyarlılık üzerine geliştirdikleri yeni metotlar ve bu metotlar ile yaptıkları yeni buluşlardan ötürü”
Edward Mills Purcell Amerika Birleşik Devletleri
1953 Frits Zernike Hollanda “Faz karşıtlığı metodunun kullanışına dair gösterimlerinden ve özellikle faz karşıtlığı mikroskobunu bulmasından dolayı”
1954 Max Born Birleşik Krallık “Kuantum mekaniğine dair yaptığı temel araştırmalardan ve özellikle dalga fonksiyonuna dair istatiksel yorumlamalarından dolayı”
Walther Bothe Batı Almanya “Geliştirdiği rastlantısal metot ve bu metotla yaptığı buluşlardan dolayı”
1955 Willis Eugene Lamb Amerika Birleşik Devletleri “Hidrojen tayfındaki ince yapıya dair buluşlarından ötürü”
Polykarp Kusch Amerika Birleşik Devletleri “Elektronun manyetik momentine dair yaptığı duyarlı tespitlerinden dolayı”
1956 John Bardeen Amerika Birleşik Devletleri “Yarı iletkenlere dair çalışmalarından ve transistör etkisini keşfinden dolayı”
Walter Houser Brattain Amerika Birleşik Devletleri
William Bradford Shockley Amerika Birleşik Devletleri
1957 Tsung-Dao Lee Çin Halk Cumhuriyeti “Denklik kurallarına dair kapsamlı araştırmalarından ötürü. Bu araştırmalar temel parçacıklara dair önemli buluşlara neden olmuştur”
Chen Ning Yang Çin Halk Cumhuriyeti
1958 Pavel Alekseyevich Cherenkov Sovyetler Birliği “Cherenkov-Vavilov etkisini bulmalarından ve yorumlamalarından dolayı”
Ilya Frank Sovyetler Birliği
Igor Yevgenyevich Tamm Sovyetler Birliği
1959 Owen Chamberlain Amerika Birleşik Devletleri “Antiprotonu keşfinden dolayı”
Emilio Gino Segrè İtalya
1960 Donald Arthur Glaser Amerika Birleşik Devletleri “Kabarcık odasını keşfinden dolayı”
1961 Robert Hofstadter Amerika Birleşik Devletleri “Atom çekirdeğindeki elektron dağılımına dair yaptığı ve bu çalışmalar sonucunda elde ettiği nükleonların yapılarını açıklayan buluşlarından ötürü”
Rudolf Ludwig Mössbauer Batı Almanya “Gama radyasyonunun rezonans emilimine dair yaptığı çalışmalardan ve kendi adını taşıyan etkiyi bulmasından ötürü”Bakınız:Mössbauer etkisi
1962 Lev Davidovich Landau Sovyetler Birliği “Yoğunlaşmış madde, özellikle sıvı Helyum, ile ilgili öncülük eden teorilerinden dolayı”
1963 Eugene Paul Wigner Amerika Birleşik Devletleri “Atom çekirdeği ve temel parçacıklar teorisine katkılarından, özellikle temel simetri ilkesinin bulmasından ve bu ilkeye dair uygulamalarından ötürü”
Maria Goeppert-Mayer Amerika Birleşik Devletleri “Nükleer kabuk yapısına dair buluşlarından dolayı”
J. Hans D. Jensen Batı Almanya
1964 Nicolay Gennadiyevich Basov Sovyetler Birliği “Kuantum elektroniğine dair yaptıkları temel çalışmalardan dolayı. Bu çalışmalar osilatörlerin ve maser-lazer etkisine dayananyükselteçlerin yapımına olanak sağlamıştır”
Aleksandr Prokhorov Sovyetler Birliği
Charles Hard Townes Amerika Birleşik Devletleri
1965 Richard Phillips Feynman Amerika Birleşik Devletleri “Kuantum elektrodinamiğine dair yaptıkları temel çalışmalardan ve bu çalışmaların temel parçacık fiziğinde yaratığı derin etkiden ötürü”
Julian Schwinger Amerika Birleşik Devletleri
Sin-Itiro Tomonaga Japonya
1966 Alfred Kastler Fransa “Atomlardaki Hertz Rezonansı’nı incelemek için bulduğu optik metottan dolayı”
1967 Hans Albrecht Bethe Amerika Birleşik Devletleri “Nükleer reaksiyon teorisine yaptığı katkılardan, özellikel yıldızların enerji üretimine dair buluşlarından ötürü”
1968 Luis Walter Alvarez Amerika Birleşik Devletleri “Temel parçacık fiziğine katkılarından, özellikle kendi geliştirdiği hidrojen kabarcık odasını kullanarak bulduğu çok sayıdaki rezonans durumundan ötürü”
1969 Murray Gell-Mann Amerika Birleşik Devletleri “Temel parçacıkların ve temel parçacıkların birbirleriyle etkisini sınıflandırmaya yönelik katkılarından ve buluşlarında ötürü”
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén İsveç “Manyeto hidrodinamiğe ve diğer plazma fiziği alanlarındaki yararlı çalışmaları ve buluşlardan dolayı”
Louis Eugène Félix Néel Fransa “Katı hal fiziğinde önemli uygulamalara yol açacak olan antiferro manyetizma ve ferri manyetizmaya dair buluşlarında ötürü”
1971 Dennis Gabor Birleşik Krallık “Holografik metotu bulması ve geliştirmesinden dolayı”
1972 John Bardeen Amerika Birleşik Devletleri “Süper iletkenliğe dair ortaklaşa geliştirdikleri teoriden dolayı” Bakınız:BCS-teorisi
Leon Neil Cooper Amerika Birleşik Devletleri
John Robert Schrieffer Amerika Birleşik Devletleri
1973 Leo Esaki Japonya “Yarı iletkenler ve süper iletkenlerdeki tünelleme fenomenine dair deneysel buluşlarından ötürü”
Ivar Giaever Amerika Birleşik Devletleri
Brian David Josephson Birleşik Krallık “Josephson etkisi olarak da bilinen, tünel bariyerin içindeki süper akım fenomeninin özelliklerini teorik olarak tahmin etmesinden dolayı.”
1974 Martin Ryle Birleşik Krallık “Radyo astronomi alanındaki öncül çalışmalarından dolayı; Ryle’ın açıklık sentezine dair yaptığı gözlem ve buluşlardan ve Hewish’in pulsarların bulunması için oynadığı etkin rolünden dolayı”
Antony Hewish Birleşik Krallık
1975 Aage Niels Bohr Danimarka “Atom çekirdeğindeki toplu hareket ve parça hareketlerinin arasındakı bağlantıyı bulmalarından ve bu bağlantıyı temel alarak atomun çekirdeğinin yapısı hakkındaki teoriyi geliştirmelerinden ötürü”
Ben Roy Mottelson Danimarka
Leo James Rainwater Amerika Birleşik Devletleri
1976 Burton Richter Amerika Birleşik Devletleri “Yeni bir ağır temel parçacığın bulunması yolunda gösterdikleri öncül çalışmalardan dolayı”. Başka bir deyişle: baryonikmaddelerin (örnek olarak atom çekirdeği) kuarklardan oluştuğuna dair düşüncelerinin onaylanıp J/Ψ parçacığınınkeşfedilmesinden dolayı”
Samuel Chao Chung Ting Amerika Birleşik Devletleri
1977 Philip Warren Anderson Amerika Birleşik Devletleri “Manyetik düzensiz sistemlerin elktronik yapısına dair temel teorik araştırmalarından dolayı”
Nevill Francis Mott Birleşik Krallık
John Hasbrouck Van Vleck Amerika Birleşik Devletleri
1978 Pyotr Leonidovich Kapitsa Sovyetler Birliği “Düşük-sıcaklık fiziği alanındaki temel çalışmalarından ve buluşlarından dolayı”
Arno Allan Penzias Amerika Birleşik Devletleri “Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasını bulmalarından dolayı”
Robert Woodrow Wilson Amerika Birleşik Devletleri
1979 Sheldon Lee Glashow Amerika Birleşik Devletleri “Temel parçacılar arasında birleştirilmiş zayıf nükleer ve elektromanyetik etkileşim teorisine dair katkılarından ve bunların ek olarak güçsüz nötr akıntıya dair tahminlerinden dolayı”
Abdus Salam Pakistan
Steven Weinberg Amerika Birleşik Devletleri
1980 James Watson Cronin Amerika Birleşik Devletleri “Doğal K-mezonunun bozunurken gösterdiği temel simetri ilkesine aykırılığı bulmasından dolayı”
Val Logsdon Fitch Amerika Birleşik Devletleri
1981 Nicolaas Bloembergen Amerika Birleşik Devletleri “Lazer spektroskopinin gelişmesinde gösterdiği katkılardan dolayı”
Arthur Leonard Schawlow Amerika Birleşik Devletleri
Kai Manne Börje Siegbahn İsveç “Yüksek çözünürlüklü elektron spektroskopisinin gelişmesinde gösterdiği katkılardan dolayı”
1982 Kenneth G. Wilson Amerika Birleşik Devletleri “Faz geçişindeki kritik fenomeni ile ilgili teorisinden dolayı”
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar Amerika Birleşik Devletleri “Yıldızların gelişimi ve yapısı ile ilgili fiziksel süreç üzeirne yaptığı teorik çalışmalarından dolayı”
William Alfred Fowler Amerika Birleşik Devletleri “Evrendeki kimyasal elementlerin oluşumu ile ilgili yaptığı teorik ve deneysel çalışmalarından dolayı”
1984 Carlo Rubbia İtalya “Zayıf güçteki aktarımı sağlayan W ve Z alan partiküllerinin bulunmasını sağlayan projedeki yön gösterici çalışmalarından dolayı”
Simon van der Meer Hollanda
1985 Klaus von Klitzing Batı Almanya “Kuantum Hall etkisini bulmasından dolayı”
1986 Ernst Ruska Batı Almanya “Elektron optiğindeki temel oluşturan çalışmalarından ve ilk elektron mikroskobunu dizayn etmesinden dolayı”
Gerd Binnig Batı Almanya “Tarayıcı tünel mikroskobunun tasarımlarından dolayı”
Heinrich Rohrer İsviçre
1987 Johannes Georg Bednorz Batı Almanya “Seramik malzemelerindeki çığır açan süperiletkenlik buluşlarından dolayı”
Karl Alexander Müller İsviçre
1988 Leon Max Lederman Amerika Birleşik Devletleri “Nötrino ışın metodundan ve müon nötrino bulunarak leptonların iki içerikli yapısının gösteriminden dolayı”
Melvin Schwartz Amerika Birleşik Devletleri
Jack Steinberger Amerika Birleşik Devletleri
1989 Norman Foster Ramsey Amerika Birleşik Devletleri “Hidrojen maser ışını ve diğer atomik saatlerin kullanımı ile ayrık salınım alanlarını bulmasından dolayı”
Hans Georg Dehmelt Amerika Birleşik Devletleri “İyon kapanı tekniğini geliştirmesinden dolayı”
Wolfgang Paul Batı Almanya
1990 Jerome I. Friedman Amerika Birleşik Devletleri “Parçacık fiziğindeki kuark modelinin geliştirilmesinde önemli yeri olan, elektron, proton ve bağlı nötonların derin inelastik yayılımı ile ilgili öncülük eden araştırmalarından dolayı”
Henry Way Kendall Amerika Birleşik Devletleri
Richard E. Taylor Kanada
1991 Pierre-Gilles de Gennes Fransa “Basit sistemlerdeki düzen fenomeni ile ilgili metodların kompleks sistemlere de genellenebileceğine dair buluşundan dolayı. Özellikle sıvı kristal ve polimerler üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı”
1992 Georges Charpak Fransa “Partikül detektörlerini bulmasından ve geliştirmesinden dolayı (özellikle çoklu-kablolu orantılı tanka dair yaptığı çalışmalardan dolayı”
1993 Russell Alan Hulse Amerika Birleşik Devletleri ” Yeni bir tip pulsar bulmasından dolayı. Bu buluşla kütle çekimi araştırmalarında yeni olasılıkların araştırılma şansı doğdu.”
Joseph Hooton Taylor, Jr. Amerika Birleşik Devletleri
1994 Bertram Brockhouse Kanada “Yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron dağılımı tekniklerinin ve nötron spektroskopisinin geliştirilmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı”
Clifford Glenwood Shull Amerika Birleşik Devletleri “Yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron dağılımı tekniklerinin ve nötron spektroskopisinin geliştirilmesine yapmış oldukları katkılardan dolayı”
1995 Martin Lewis Perl Amerika Birleşik Devletleri “Tau leptonun bulunmasından ve lepton fiziğine katkılarından dolayı”
Frederick Reines Amerika Birleşik Devletleri “Nötrino bulunmasından ve lepton fiziğine yaptığı deneysel katkılardan dolayı”
1996 David Morris Lee Amerika Birleşik Devletleri “Helyum-3’ün süper akışkanlığının keşfinden dolayı”
Douglas D. Osheroff Amerika Birleşik Devletleri
Robert Coleman Richardson Amerika Birleşik Devletleri
1997 Steven Chu Amerika Birleşik Devletleri “Lazer ışığıyla atomların soğutulması ve yakalanması için bir metod geliştirdiğinden dolayı”
Claude Cohen-Tannoudji Fransa
William Daniel Phillips Amerika Birleşik Devletleri
1998 Robert B. Laughlin Amerika Birleşik Devletleri “Kuantum akışkanlığının çok az uyarılma sonucu yeni bir şeklinin bulmasından dolayı”
Horst Ludwig Störmer Almanya
Daniel Chee Tsui Amerika Birleşik Devletleri
1999 Gerardus ‘t Hooft Hollanda “Elektrozayıf etkileşimin kuantum yapısının aydınlatılması çalışmalarından dolayı”
Martinus J.G. Veltman Hollanda
2000 Zhores Ivanovich Alferov Rusya “Çok hızlı optoelektronikte kullanılan yarıiletken heteroyapısını geliştirmesinden dolayı”
Herbert Kroemer Almanya
Jack St. Clair Kilby Amerika Birleşik Devletleri “Tümleşik devrenin bulunuşundaki oynadığı rol dolayısıyla”
2001 Eric Allin Cornell Amerika Birleşik Devletleri “Alkali atomlarının oluşturduğu seyrek gazlarda Bose-Einstein yoğunlaşmasının oluşturmadaki başarıları ve ‘bu yoğunlaşmanın temel özelliklerini hakkındaki çalışmaları dolayısıyla”[95]
Carl Edwin Wieman Amerika Birleşik Devletleri
Wolfgang Ketterle Almanya
2002 Raymond Davis, Jr. Amerika Birleşik Devletleri “Astrofizikteki öncü çalışmaları, özellikle kozmik nötrinoları saptanması dolayısıyla”
Masatoshi Koshiba Japonya
Riccardo Giacconi Amerika Birleşik Devletleri “Kozmik X ışını kaynaklarının bulunmasını sağlayan öncü astrofizik çalışmaları nedeniyle”
2003 Alexei Alexeyevich Abrikosov Rusya
Amerika Birleşik Devletleri
“Süperiletkenler ve süperakışkanlar hakkındaki öncü çalışmaları nedeniyle”
Vitaly Lazarevich Ginzburg Rusya
Anthony James Leggett Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
2004 Jonathan David Gross Amerika Birleşik Devletleri “Kuvvetli etkileşim kuramında ‘asimptotik bağımsızlığı’ bulduğu için”
H. David Politzer Amerika Birleşik Devletleri
Frank Wilczek Amerika Birleşik Devletleri
2005 Roy J. Glauber Amerika Birleşik Devletleri “Optik koherensin kuantum teorisin yaptığı katkılardan dolayı”
John L. Hall Amerika Birleşik Devletleri “Lazere dayalı hassas-spektroskopiye özellikle frekans tarağına dair yaptıkları çalışmalardan dolayı”
Theodor W. Hänsch Almanya
2006 John C. Mather Amerika Birleşik Devletleri “Kozmik mikrodalga arkaplan ışımasının kara cisim formunu ve barındırdığı anizotropisini bulmalarından dolayı”
George F. Smoot Amerika Birleşik Devletleri
2007 Albert Fert Fransa “Dev manyetik direnç etkileri üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı”
Peter Grünberg Almanya
2008 Makoto Kobayashi Japonya “Doğada en az 3 kuark ailesinin olduğunu öngören simetri kırılmasının kökenlerinin bulmalarından dolayı”
Toshihide Maskawa Japonya
Yoichiro Nambu Amerika Birleşik Devletleri “Atom altı fizikte kendiliğinden simetri kırılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı”
2009 Charles K. Kao Çin
Birleşik Krallık
“Işığın fiber optik içinde aktarılması ile optik iletişim alanındaki çığır açıcı çalışmalarından dolayı”
Willard S. Boyle Kanada
Amerika Birleşik Devletleri
” Bir yarı iletken görüntüleme devresi (CCD sensörü) icat etmeleri dolayı”
George E. Smith Amerika Birleşik Devletleri
2010 Andre Geim  Rusya
Hollanda
“iki-boyutlu grafen malzemesine ilişkin çığır açan deneyleri için”
Konstantin Novoselov  Rusya
Birleşik Krallık
2011 Saul Perlmutter Amerika Birleşik Devletleri “Uzak süpernovaların incelenmesi sonucunda evrenin hızlanarak genişlediğine dair keşiflerinden dolayı”
Brian P. Schmidt Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya
Adam G. Riess Amerika Birleşik Devletleri
2012 Serge Haroche Fransa “Tekil kuantum sistemlerinin manipülasyonu ve ölçülmesini sağlayan, çığır açan nitelikteki deneysel yöntemlerinden dolayı”
David J. Wineland Amerika Birleşik Devletleri

Notlar

 A. İsimlerin yazılış biçimleri ve imlaları Nobel Derneğinin resmi sitesi olan nobelprize.org sitesinden alınmıştır. Mümkün olduğunca her Nobel ödülü kazananının resmi verilmeye çalışılmıştır. Resmi resimler yine Nobel Derneğinin sitesinden alınmıştır.

 B. Ülkeler ile ilgili bilgiler Nobel Derneğinin resmi sitesi olan nobelprize.org sitesinden alınmıştır. Bu bilgi kazananın doğduğu ülkeyi ya da uyruğunu temsil etmeyebilir.

 C. Açıklamalar Nobel Derneğinin resmi sitesi olan nobelprize.org sitesinden alınmıştır. Bağlantılar konuyla ilgili makaleleri ya da makale bölümlerini göstermektedir. Bağlantılar yalnızca örnek göstermek ve açıklama amaçlı konulmuştur. Nobel ödülü kazananlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için kazanan sütunundaki kişilerin isimlerinin üstüne tıklanıp ilgili makale okunabilir.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir