Etiket: Seçmeli Ders

  • 2014-2015 Seçmeli Ders Dilekçeleri (AİHL)

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin 11. (2) maddesine binaen e-Okul sistemi üzerinden yapılır denilmektedir. Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde diye yönetmelikte belirtilmiş olup ilgili dilekçeler bu amaçla hazırlanmıştır.  Yoruma açık. İsteyen arkadaşlar kullanabilirler. İlgili Yönetmelik Maddesi: Ders seçimi MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce…

  • Ders Seçim Çalışması ve Planlaması

    Bildiğiniz üzere ders seçimleri yaptıktan sonra planlama yapmak vakit almaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 9 ve 10. sınıflar yeni ders çizelgesine göre, 11 ve 12. sınıflar eski ders çizelgesine göre yapılacaktır. Bu çalışmamda  ders seçim dilekçeleri alınıp düzenlemeler sonunda açılacak dersler belirlenerek sınıflar bazında girişler yapılacak. Hangi branştan kaç saat ihtiyacı olduğunu göreceksiniz. Gizli alan mantığıyla planlanmıştır.…

  • Lise Seçmeli Ders Dilekçesi

    Anadolu ve liselerde öğrencilerin bir sonraki yıl için seçecekleri seçmeli derslere ait dilekçe örneği. Selam ve Dua ile…