2013-2014 9. sınıf seçmeli ders dilekçesi (Yeni)

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın : 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı kararıyla değişikliğe gidildi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 31/05/2013 tarihli ve 21658195/121.01/1183424 sayılı yazısı üzerine, Kurulumuzun 01/02/2013 tarihli ve 9-12 sayılı kararlarıyla kabul edilen ortaöğretim matematik ve biyoloji dersi öğretim programlarında yer alan haftalık ders saati sayıları da dikkate alınarak Kurulumuzun 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin . 9. sınıflarına ait kısımlarının 14/08/2012 tarihli ve 124 sayılı kararla yapılan değişikliklerle birlikte;

1. Matematik ve geometri derslerinin birleştirilerek Matematik dersi adıyla haftada 6 ve biyoloji dersinin haftada 3 ders saati olmak,

2. Ortak derslerin haftalık ders saati sayısı toplamlarının 1’er artırılmak ve seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları toplamlarının 1’er azaltılmak üzere 2013-2014 Öğretim Yılında uygulanması kararlaştırıldı.

 

Yeni çizelgeye göre hazırlanmış 9. sınıf seçmeli ders dilekçesi faydalanmanız için sizlere sunulmuştur. Selam ve dua ile…

 

[download id=”37″]