Lise Seçmeli Ders Dilekçesi

Anadolu ve liselerde öğrencilerin bir sonraki yıl için seçecekleri seçmeli derslere ait dilekçe örneği. Selam ve Dua ile…

qaz

 [download id=”18″]